Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 25-09-2016 
Thema: "De heerschappij van Jezus"
Schriftlezing: Mattheüs 12:1-21
Tekst: Exodus 12:8; Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.

 

Uit de avonddienst 25-09-2016
Thema: "De gave van het gebed"
Schriftlezing: Lukas 11:1-13
Tekst: Lukas 11:13; Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?

 

 
Opvoedkring

opvoedkring web
           Opvoedkring 2016

 

 
Kerk
live
live