Email adressen

Beste bezoekers van de website van de Eben-Haëzerk te Apeldoorn,

Via dit bericht delen wij u mee, dat met ingang van 10 februari 2017 de email adressen die eindigen op @ebenhaezerk.nl zijn vervangen door @ehkerk.nl. De voorkant van het adres is hetzelfde gebleven b.v. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. is dus Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  geworden. De oude adressen blijven nog tot 31 maart actief en zullen dan worden afgesloten.
Wij verzoeken u vriendelijk uw adresboeken hierop aan te passen.

Voor vragen of opmerkingen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

 
Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 12-02-2017 
Thema: "De rust van God: niet te ontdekken, wel te vinden"
Schriftlezing: Mattheüs 11:1-6 en 20-30
Tekst: Mattheüs 11:25; In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.


Uit de avonddienst 12-02-2017
Thema: Sola Scriptura
Schriflezing: Lukas 10:8-16, Johannes 14:21-26 en 2 Timotheüs 3:14-17
Tekst: Johannes 14:24; Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft.

 
Van de kerkrentmeesters

kerkbalansKerkbalans 2017
Het College van Kerkrentmeesters maakt met dankbaarheid bekend dat de actie Kerkbalans het mooie bedrag van € 260.555 heeft opgebracht. De doelstelling van actie Kerkbalans is evenals het voorgaande jaar € 265.000,-. Er zullen nog een aantal formulieren nakomen zodat we verwachten dicht bij de doelstelling te zullen uitkomen.

Wij zijn blij en dankbaar voor de verkregen toezeggingen voor de Eben-Haëzergemeente. We hopen en bidden dat de bijeengebrachte middelen tot zegen zullen zijn. Wilt u God met ons danken voor de toezeggingen vanuit de gemeente.

Lees meer...
 
Meer artikelen...
Kerk
live
live