Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 24-07-2016 
Thema: "Vrres niet...Ik help u."
Schriftlezing: Jesaja 41:1-14
Tekst: Jesaja 41:14; Wees niet bevreesd, wormpje Jakob, volkje Israël, Ík help u, spreekt de HEERE, uw Verlosser is de Heilige van Israël

 

Uit de avonddienst 24-07-2016
Thema: "Is dit ook voor mij weggelegd?"    Samenvatting van de preek
Schriftlezing: Efeze 1:1-14
Tekst: Efeze 4: 4, 5, 7 en 13; 4 omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. 
5 Hij heeft ons voorbestemd om als  Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, 
7 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, 
13 In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,

 

 
Van de kerkrentmeesters

kerkdienstgemistUitzending diensten met beeld
Het is inmiddels mogelijk voor de thuisgemeente om diensten niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Besloten is dat het meekijken alleen voor gemeenteleden wordt opengesteld. Zorgvuldig is nagegaan wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de privacy waar de kerkbezoekers belang aan kunnen hechten. De Eben-Haëzerkerk voldoet hiermee aan de regelgeving op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Lees meer...
 
Van de kerkenraad

Berichtgeving bijeenkomsten
In verband met een goede onderlinge afstemming en een correcte vermelding in de Weekbrief, de gemeenteagenda en in het Hervormd Accent, worden alle verenigingen, Bijbelkringen, clubs, etc, vriendelijk verzocht voor het verenigingsjaar 2016-2017 de vergaderdata met vermelding van de aanvangstijd vóór 1 aug 2016 per mail of per brief door te geven aan de scriba e-mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; Postadres: De Steeneik 10, 7325 HE Apeldoorn.

Berichtgeving van wijzigingen in gezins- of familieomstandigheden
Voor een correcte verwerking in de kerkelijke administratie is het noodzakelijk dat bij wijzigingen in de gezins- of familieomstandigheden (zoals bij geboorte, overlijden, verhuizing, huwelijk of anderszins) de scriba een schriftelijk bericht (geboortekaartje, verhuisbericht, rouw- of trouwkaart, etc.) wordt toegestuurd.

 
Kerk
live
live