Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 23-10-2016 
Thema: "Meer dan moederliefde"
Schriftlezing: Jesaja 49:8-23
Tekst: Jesaja 49:14-16;  Sion zegt echter: De HEERE heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten.
Kan een vrouw haar zuigeling vergeten, zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ík zal u niet vergeten.
Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd, uw muren zijn steeds vóór Mij.

 

Uit de avonddienst 23-10-2016
Thema: "Gods Naam altijd bovenaan"
Schriftlezing: Psalm 145
Tekst: Psalm 145:2; Iedere dag zal ik U loven en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd.

 

 

 
Gezinsdagboek dankdag

Het gezinsdagboekje voor de dankdag kan hier gedownload worden:
Gezinsdagboek dankdag

 
Reformatieherdenking

Op zaterdagavond 29 oktober, aanvang 19.30 uur, zal in de Eben-Haëzerkerk de jaarlijkse Reformatieherdenking plaatsvinden. Tijdens deze avond zullen dr. M.J. Kater (hoofddocent aan de Theologische Universiteit te Apeldoorn) en ons gemeentelid drs. Jaco van der Knijff een inleiding houden over de tegenstelling tussen Erasmus en Luther en de muzikale ontwikkelingen als gevolg van de Reformatie. De muzikale invulling wordt verzorgd door een gelegenheidskoor o.l.v. Sari Jansen, dat een aantal liederen van Luther zal zingen. Ook zal het gelegenheidskoor een aantal liederen uit de tijd van de Reformatie zingen waarbij ook de aanwezigen worden uitgenodigd om mee te zingen. Dick Sanderman bespeelt het orgel. Ds. B. Jongeneel verzorgt de opening en sluiting van de avond. Al met al belooft het een prachtige avond te worden die u/jij niet mag missen.

 
Meer artikelen...
Kerk
live
live