Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 21-08-2016 
Thema: "Kijk naar de ark, zie op Jezus!"
Schriftlezing: Jozua 3 en Hebreeën 12:1-2
Tekst: Jozua 3: 3 en 10; Wanneer u de ark van het verbond van de HEERE, uw God, ziet, en de Levitische priesters die hem dragen, moet ú vanaf uw plaats opbreken en hem volgen. Hierdoor zult u weten dat de levende God in uw midden is

 

Uit de avonddienst 21-08-2016
Thema: "Jong gepoefend oud gedaan"
Schriftlezing: 1 Koningen 8:54-64 en spreuken 22:1-6
Tekst: Spreuken 22:6:;  Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.

 

 
Van de kerkrentmeesters

kerkdienstgemistUitzending diensten met beeld
Het is inmiddels mogelijk voor de thuisgemeente om diensten niet alleen te beluisteren, maar ook te bekijken. Besloten is dat het meekijken alleen voor gemeenteleden wordt opengesteld. Zorgvuldig is nagegaan wat wel en wat niet in beeld wordt gebracht. Er is zoveel mogelijk rekening gehouden met de privacy waar de kerkbezoekers belang aan kunnen hechten. De Eben-Haëzerkerk voldoet hiermee aan de regelgeving op het gebied van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Lees meer...
 
Van de kerkenraad

Berichtgeving bijeenkomsten
In verband met een goede onderlinge afstemming en een correcte vermelding in de Weekbrief, de gemeenteagenda en in het Hervormd Accent, worden alle verenigingen, Bijbelkringen, clubs, etc, vriendelijk verzocht voor het verenigingsjaar 2016-2017 de vergaderdata met vermelding van de aanvangstijd vóór 1 aug 2016 per mail of per brief door te geven aan de scriba e-mail adres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ; Postadres: De Steeneik 10, 7325 HE Apeldoorn.

Berichtgeving van wijzigingen in gezins- of familieomstandigheden
Voor een correcte verwerking in de kerkelijke administratie is het noodzakelijk dat bij wijzigingen in de gezins- of familieomstandigheden (zoals bij geboorte, overlijden, verhuizing, huwelijk of anderszins) de scriba een schriftelijk bericht (geboortekaartje, verhuisbericht, rouw- of trouwkaart, etc.) wordt toegestuurd.

 
Kerk
live
live