Bijbelteksten uit de diensten

Uit de morgendienst 22-05-2016 
Thema: "Zegen en Vloek, twee wegen, twee bestemmingen"
Schriftlezing: 2 Koningen 2:19-25
Tekst: 2 Koningen 2:22 en 24;  Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Hij keerde zich om, zag hen en vervloekte hen in de Naam van de HEERE. Toen kwamen er twee beren uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen.

Uit de avonddienst 22-05-2016
Thema: "Ik geef, daarom niet stelen, maar delen" n.a.v. zondag 42 HC.
Schriftlezing: Spreuken 30:5-9; Efeze 4:17-28 en 1 Timotheüs 6: 17-19
Tekst: Efeze 4: 28; Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft.

 
Diaconie

samen delen vakantiegeld lees verder: vakantiegeldsamendelen

 

Vakantiegeld Samen Delen in Apeldoorn Noord-Oost

 

"Gaan jullie wel eens op vakantie?" werd er aan een brugklasser gevraagd. Een jongen zei: "Ja, meestal twee keer." Een meisje moest even slikken en zei: "Nee wij kunnen niet, want de zaak van mijn vader is failliet gegaan." Grote verschillen binnen een groepje kinderen uit één klas: De samenleving in het klein. De actie Vakantiegeld Samen Delen vanuit de diaconie wil het mogelijk maken dat mensen vanuit onze kerk die voldoende inkomsten hebben dit kunnen delen met mensen die weinig geld hebben en daardoor niet op vakantie kunnen." Mooie actie," zei een jongen uit diezelfde klas, "iedereen moet er toch even tussenuit kunnen!"
De financiële zorgen van veel mensen worden alleen maar groter. Tegelijk merken we dat de kerk steeds meer ontdekt wordt als plaats waar aandacht is voor mensen met een smalle beurs en waar de intentie leeft om te delen.


Actie 2016 - doet u ook mee?
De actie Vakantiegeld Samen Delen staat nu ook in de startblokken voor Apeldoorn Noord-Oost en daarmee ook in de Eben-Haëzerkerk (zie ook de uitgave van Hervormd Accent van 11 maart jl.). De informatieboekjes en aanmeldingsformulieren worden op zondag 1 mei bij de uitgang van de kerk uitgereikt. Zij liggen dan ook in de hal van de kerk en staan op de website www.vsdapeldoorn.nl U kunt gerust boekjes vanuit de kerk meenemen voor uzelf of om aan iemand anders te geven. We zijn als werkgroep Apeldoorn Noord-Oost erg benieuwd hoeveel mensen een aanvraag zullen indienen, zowel binnen als buiten de kerk, om vakantiegeld te ontvangen. Daar staat tegenover dat wij pas kunnen delen als er ook giften zijn ontvangen van gemeenteleden die niet allemaal in Noord-Oost wonen.

Lees meer...
 
Kerk
live
live